Nytt fra solcelleforskningen

Norwegian Solar Cell Conference 2019 gikk av stabelen 20.-21. mai på Son Spa Hotel. Konferansen samlet deltagere fra industrien, forskningen og myndighetene, deriblant et av våre styremedlemmer, Magne Kaspersen. Her er noen av hovedpoengene Magne tok med seg fra arrangementet.

  • Det forskes fortsatt mye med et miljøfokus rundt produksjon og destruksjon av solceller og invertere. I et par foredrag var det spesielt fokus på å kunne skille ut grunnstoffer for å gi en mer miljøvennlig materialmiks. Temperaturer og teknikker for å skille ut bor og fosfor ble omtalt.

  • Effekten av bruk av solenergi i nabolag ble godt dokumentert i et prosjekt i Risvollan borettslag i Trøndelag der 1000 boliger deltok. Forbruksmønster på både termisk energi og elektrisk energi er nå grundig studert. Både øst-vest og syd-fasade monterte anlegg ble studert.

  • Støv og forurensing på solcellepaneler (soiling) har blitt observert og effekten av dette er nå målt og dokumentert. Vanligvis ligger effekten på langt under 5% produksjonsreduksjon.

  • https://susoltech.no/solar-panel-map/ har Susoltech etablert en portal som viser sanntidsproduksjon og historikk for solcelle-produksjonsanlegg i Norge. Foreløpig er det kun to anlegg på portalen men flere forventes komme opp.

  • Det er også forsket på solcelleparker plassert på vann. Fordeler som rimelige arealer og mer produksjon pga. kjøling av paneler må balanseres mot vær, mer korrosjon, fugleskitt, salt og dyrere montasje, men dette er meget spennende og de første resultater ser lovende ut.

  • Feilsøking av solcelleanlegg: Mye kan gjøres ved å sammenligne produksjon med tilsvarende invertere eller anlegg. Men det er ikke alltid dette gir god nok indikasjon og det er nå fokus på å kunne fotografere seg til bedre viten rundt helsetilstand og produksjon, enten med multispektral kamera med en grundig analyse eller ved å bruke termisk kamera fra bakke eller drone. Defekte celler får en høyere temperatur enn friske celler når det er produksjon.

Les mer fra konferansen her.