Bjørn Thorud er Årets solstråle!

Bjørn Thorud er et kjent fjes for mange. Gjennom mange år har han jobbet iherdig for å fremme solenergi, og som ambassadør for en ung bransje i vekst er han gull verd. Bjørn Thorud er Årets solstråle 2019.

Årets solstråle 2019, Bjørn Thorud, og styreleder i Norsk solenergiforening, Bjørn-Yngve Kinzler-Eriksen.

Årets solstråle 2019, Bjørn Thorud, og styreleder i Norsk solenergiforening, Bjørn-Yngve Kinzler-Eriksen.

Norsk solenergiforening arbeider for å fremme bruken av solenergi. Dette gjøres gjennom å påvirke norsk energipolitikk, forskning og utdanning, ved å støtte utvikling av solenergiteknologi, fremme det kommersielle markedet for solenergiprodukter samt spre informasjon om solenergi og bruken av denne.

Prisen "Årets solstråle" utdeles til en person eller virksomhet i Norge som i forhenværende år har utmerket seg i sin innsats for å fremme bruk av solenergi eller over flere år har vært en drivende kraft for å fremme bruk av solenergi. Prisen ble delt ut for første gang i 2013.

Styrets begrunnelse - Årets solstråle 2019:

Årets solstråle har brent for solenergi lenge før energiformen viste antydning til et gjennombrudd her til lands, og allerede i 2011 fikk han oppgaven med å skulle bygge opp et solenergimiljø i rådgiverselskapet hvor han jobber. Fra å være eneste ansatte på fagområdet, har han gjennom klokketro på solenergiens fordeler koblet med stor arbeidskapasitet og kompetanse fått på plass en solenergiavdeling som per i dag teller rundt 20 ansatte.

Årets solstråle er en sann tilhenger av å dele kunnskap og erfaringer med det mål å fremme bruken av solenergi. Han er mye brukt som foredragsholder og kursleder, og det går sjelden lang tid mellom hver gang han blir intervjuet som solenergi-ekspert i media. Men selv om årets prisvinner i høyeste grad er en solenergi-entusiast, er han på ingen måte en person som overdriver eller forskjønner. Etterrettelighet settes i høysete, og han er opptatt av at kunder og andre skal forstå både mulighetene og begrensningene ved de forskjellige teknologiene og systemløsningene. På denne måten er han også en viktig pådriver for en ansvarlig utvikling innen solenergi i Norge.

Årets solstråle blir ofte beskrevet med superlativer som ‘hyggelig’, ‘inspirerende’, ‘profesjonell’ og ‘innovativ’, og som ambassadør for en ung bransje i vekst er han gull verd.

Norsk solenergiforening tildeler herved prisen Årets solstråle 2019 til Bjørn Thorud for å ha utmerket seg i sin innsats for å fremme bruk av solenergi i Norge.