Solenergidagen 2019 vel overstått!

Torsdag 19. september gikk Solenergidagen 2019 av stabelen, hvor vi satte fokus på temaene plusshus, trender i boligmarkedet, og energilagring. En fullsatt sal i Ingeniørenes hus i Oslo fikk høre engasjerte innledere fra forskjellige sektorer - takk til alle for en flott dag!

Presentasjoner fra dagen:

Plusshus – hva er det egentlig, og hvor går utviklingen, ved Inger Andresen, professor i integrert energidesign, NTNU

Drøbak Montessori Ungdomsskole - Powerhouse innenfor en stram økonomisk ramme, ved Ellen Heier, seniorarkitekt, Snøhetta

Bygg med høye miljøambisjoner – våre erfaringer, ved Bodil Motzke, miljørådgiver, Undervisningsbygg

Solenergi på kulturhistoriske bygg, og mål om plusskirke, ved Harald Ringstad, ENØK-rådgiver, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Trender for bolighus - hva selger vi i 2025?, ved Tormod Engeseth, Account Manager for Sunstyle, Otovo

PVT - kuriositet eller fremtidsrettet teknologi?, ved Halvor Dalaker, Sintef Industri, og Caroline Einen, Sintef Energi

Grønn energi og smart strømstyring i garasjeanlegget, ved Karen Byskov Lindberg, seniorforsker, SINTEF Community

Energilagring – mer enn bare lagring, ved Per Lindberg, seniorrådgiver, Multiconsult

Hvordan kan lokalprodusert strøm best tilknyttes og nyttiggjøres i eksisterende strømnett? Tidlige erfaringer fra Skagerak Arena, ved Stig Simonsen, prosjekteier, Skagerak Energilab

Kan sesonglagring av solvarme være lønnsomt?, ved Petter Hieronymus Heyerdahl, førsteamanuensis, NMBU

Solvarme med energilagring i bakken – tidlige erfaringer fra Gjønnes gård, ved Pål Kloster, daglig leder, Catch Solar