Enova nedjusterer støttenivået for solenergi

Enova meldte nylig at de planlegger å justere flere støttesatser med virkning fra 1. april 2020. Støtten til både solceller og solfangere er blant energitiltakene som rammes.

Følgende energitiltak endres fra 1. april 2020:

  • Støtten fjernes til luft-vann-varmepumpe og avtrekksvarmepumpe

  • Maksimal støtte til balansert ventilasjon endres fra 15.000 kroner til 10.000 kroner

  • Den faste støttesatsen til solfanger endres fra 10.000 kroner til 5.000 kroner. Satsen på 200 kroner per kvm opp til 25 kvm opprettholdes

  • Den faste støttesatsen til el-produksjon endres fra 10.000 kroner til 7.500 kroner. Satsen på 1.250 kroner per installert effekt opp til 15 kW opprettholdes

Enova uttaler blant annet at: "Vi mener de justeringene vi gjør nå kommer på et riktig tidspunkt med tanke på markedsutviklingen for de berørte teknologiene." Norsk solenergiforening er ikke enig i at dette er et riktig tidspunkt med tanke på markedsutviklingen for solenergi – disse nedjusteringene i støtten for solfangere og solceller kommer for tidlig. Det er riktig at solcellemarkedet har opplevd en flott vekst de siste par årene, men det er også viktig å huske at dette er en utvikling som har funnet sted fra et svært lavt utgangspunkt – solenergi er bare så vidt i ferd med å karre seg ut av startgropa.

Det er også slik at deler av landet henger etter utviklingen vi har sett på det sentrale Østlandet. Vi ser en økende interesse og positiv utvikling for solenergi fra sør til nord, men det er fremdeles slik at mange steder er det nærmest et ikke-eksisterende tilbud av installatører. Sett under ett, tilsier ikke markedsutviklingen for solenergi at tiden er moden for nedjusteringer i støttenivået. Man er fremdeles et stykke unna at det er riktig å snakke om et nasjonalt velfungerende marked for varer og tjenester innen solenergi.

Det synes å være stor politisk interesse for å øke bruken av solenergi i Norge, både på private boliger og på næringsbygg. Da henger det ikke på greip med kutt til dette tiltaket når markedet ennå er i sin spede begynnelse – dette sender et signal som ikke er forenlig med politiske målsetninger.

Norsk solenergiforening ønsker at støttenivået minimum bør ligge der det er i dag, og at dette nivået holdes frem til man har fått på plass et mer robust marked for solenergi i hele landet. Det er for tidlig å skulle nedjustere støttenivået i løpet av 2020.