Det er stadig flere som brenner for økt bruk av solenergi i Norge, og noen av disse ildsjelene finner du i Solenergiforeningens lokallag. Du kan holde deg orientert om lokallagenes aktiviteter gjennom foreningens nyhetsbrev og våre facebooksider. Lokallagene er åpne for alle som ønsker å engasjere seg i foreningens arbeid - ta gjerne kontakt med din lokale leder.

Vi har per i dag fire aktive lokallag - Sørlandet, Bergen, Trøndelag og Nord-Norge. Lokallagene bestemmer selv hva slags aktiviteter de skal holde på med, og hvor høyt aktivitetsnivået skal være. Solenergiforeningen er åpen for at det dannes nye lokallag, så ta gjerne kontakt dersom DU kunne tenke deg å være med på å stifte et lokallag i ditt nærområde. Vedtektene våre beskriver prosessen for dette.

Lokallag.jpg

Norsk solenergiforening Sørlandet

Stiftet: 3.februar 2015
Kontaktinformasjon: sorlandet@solenergi.no
Styreleder: Gunstein Skomedal (se Solcellekysten - Gunsteins hjemmeside om solenergi)
Facebookside

Bergen.jpg

Norsk solenergiforening Bergen

Stiftet: 27. mai 2013
Kontaktinformasjon: bergen@solenergi.no
Styreleder: Henrik Ravndal
Facebookside

Trondheim.jpg

Norsk solenergiforening Trøndelag

Stiftet: 26. februar 2014
Kontaktinformasjon: trondelag@solenergi.no
Styreleder: Ida Fuchs
Facebookside

Lofoten.jpg

Norsk solenergiforening Nord-Norge

Stiftet: 18. mai 2016
Kontaktinformasjon: nordnorge@solenergi.no
Styreleder: Clara Good
Facebookside