PUBLIKASJONER

Her finner du et utvalg hefter og rapporter som kan være til hjelp og inspirasjon – god lesning!

NORSKE:

Solvarme i kombinasjon med andre varmekilder (2017) er publisert av Norsk solenergiforening. Håndboken er realisert takket være støtte fra Husbankens kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Heftet viser hvordan solfangere kan kombineres med andre teknologier for å skape fremtidsrettede, fornybare varmesystemer i bygg. 

Bruk av solenergi i det norske landbruket (2016) er publisert av Norsk solenergiforening. Heftet er realisert takket være Landbrukslegatet til Det Kongelige Selskap for Norges Vel. Norges Vel arbeider med bærekraftig næringsutvikling innen bl.a. landbruk og fornybar energi, med mål om å fremme livskraftige lokalsamfunn.

Tipshefte 5 2016: Solenergianlegg (2016) er et tipshefte fra Grønn Byggallianse, utarbeidet i tett samarbeid med Norsk solenergiforening.

Energibruk i yrkesbygg (2016) er en rapport fra NVE som beskriver energibruk i norske yrkesbygg. Fra før er energibruken i boliger relativt godt kartlagt, og med denne rapporten er det nå mulig å danne seg et mer komplett bilde av energibruken i norske bygninger.

Solcelleanlegg i større boenheter i Oslo (2016) er en veileder som rådgivningsselskapet Ressurs & Miljø har utarbeidet på oppdrag fra Oslo kommune. Veilederen beskriver implementering av solcelleanlegg i større boenheter, men kan også benyttes for mindre næringsbygg.

Solvarmeanlegg i Norge (2015) er et notat som består av informasjon for Norge til markedsrapporten «IEA SHC Worldwide Report». I tillegg beskriver notatet prisene for komplette solvarmeanlegg i Norge i 2015.

Veileder for kombinerte varmesystemer i boliger – solenergi og vedovn med vannkappe (2015) er skrevet av Energiråd Innlandet, VVS foreningen og Regionrådet for Hadeland, og er finansiert av Husbanken.

Bruk av solenergi i Norge (2015, andre utgave) er en brosjyre fra prosjektet Solenergiklyngen, finansiert av Akershus Fylkeskommune. Norsk solenergiforeningen har vært redaktør for brosjyren, og flere aktører har bidratt med informasjon.


ENGELSKE:

Photovoltaics and Firefighters’ Operations: Best Practices in Selected Countries fra IEA-PVPS.

Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2017 fra IRENA (International Renewable Energy Agency).

Solar Heat Worldwide 2017 fra IEA Solar Heating & Cooling Programme.

Renewables 2017 – Global Status Report fra REN21.

Global Market Outlook – For Solar Power / 2017 – 2021 fra SolarPower Europe.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2017 fra UN Environment, the Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre og Bloomberg New Energy Finance.

Trends in Photovoltaic Applications fra IEA PVPS.