Dec
9
9:00 AM09:00

Kurs i solstrøm og solvarme

Nå når vi begynner å ha stadig mer ambisiøse mål for byggene vi skal bo og jobbe i, blir solenergiteknologier helt sentrale. Forutsetningene for å lykkes med å bygge null- og plusshus blir mye enklere når man har med solfangere og solceller  – gjerne i kombinasjon. Dette kurset tar for seg begge teknologiene.

View Event →
Dec
16
9:00 AM09:00

Kurs i simulering av solstrøm (pvsyst)

Det norske solenergimarkedet er i vekst, og for å bidra til å øke kompetansen arrangerer Norsk solenergiforening kurs i simulering av solstrøm på tampen av året. Målet til kurset er å gi deltakerne kunnskap om simulering av solcelleanlegg. Dette er nyttig kunnskap ved blant annet planlegging av solcelleanlegg og i anbudsprosesser.

View Event →

Sep
19
to Sep 20

Solenergidagene 2019

Torsdag 19. september går Solenergidagen 2019 av stabelen, hvor vi setter fokus på temaene plusshus, trender i boligmarkedet, og energilagring. I tillegg avslører vi hvem som har blitt kåret til Årets solstråle. I år, som i fjor, vil Solenergidagen følges av en workshop dagen etter, hvor vi går i dybden på temaene BIPV og solenergi i et byggsystemperspektiv.

View Event →
May
15
to May 17

Intersolar Europe 2019

Intersolar Europe is the world’s leading exhibition for the solar industry and its partners and takes place annually at the Messe München exhibition center in Munich, Germany. The event’s exhi­bition and conference both focus on the areas of photovoltaics, solar thermal technologies, solar plants, as well as grid infrastructure and solutions for the integration of renewable energy.

View Event →
Apr
4
8:30 AM08:30

GEC-konferens: Best Practice i små och stora solelanläggningar

Det finns många olika kompetensområden inom solenergiområdet. Vilken är den bästa affärsmodellen för en solpark, hur ska en säker solenergianläggning se ut, hur projekterar man på bästa sätt och hur ser den bästa utbildningen ut? På årets Glava-konferens fångar upp vad som är Best Practice när det gäller små och stora solelanläggningar.

View Event →
Mar
27
5:30 PM17:30

Kurs: Solenergi i landbruket - kurskveld 2

Interessen for solenergi er stor i landbruket, og nå kommer et nytt kurs rettet mot gårdbrukere. Klimasmart landbruk Østfold og Marker kommune tilbyr i samarbeid med Solenergiforeningen og Norges Vel et dybdekurs over to kvelder i Indre Østfold. Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.

View Event →
Mar
20
5:30 PM17:30

Kurs: Solenergi i landbruket - kurskveld 1

Interessen for solenergi er stor i landbruket, og nå kommer et nytt kurs rettet mot gårdbrukere. Klimasmart landbruk Østfold og Marker kommune tilbyr i samarbeid med Solenergiforeningen og Norges Vel et dybdekurs over to kvelder i Indre Østfold. Her lærer du å vurdere om solenergi er lønnsomt på din gård, og du får kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering og kriterier for støtteordninger.

View Event →
Dec
19
9:00 AM09:00

Kurs i simulering av solstrøm (PVsyst)

Det norske solenergimarkedet er i vekst, og for å bidra til å øke kompetansen arrangerer Norsk solenergiforening kurs i simulering av solstrøm på tampen av året. Målet til kurset er å gi deltakerne kunnskap om simulering av solcelleanlegg. Dette er nyttig kunnskap ved blant annet planlegging av solcelleanlegg og i anbudsprosesser.

View Event →
Oct
25
9:00 AM09:00

Plusskundedagen

25. oktober arrangeres Plusskundedagen som setter fokus på utfordringer og muligheter knyttet til grenseflaten mellom solstrøm og nett. Dagen arrangeres av Energi Norge i samarbeid med Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen.

View Event →