Dec
19
9:00 AM09:00

Kurs i simulering av solstrøm (PVsyst)

Det norske solenergimarkedet er i vekst, og for å bidra til å øke kompetansen arrangerer Norsk solenergiforening kurs i simulering av solstrøm på tampen av året. Målet til kurset er å gi deltakerne kunnskap om simulering av solcelleanlegg. Dette er nyttig kunnskap ved blant annet planlegging av solcelleanlegg og i anbudsprosesser.

View Event →
Oct
25
9:00 AM09:00

Plusskundedagen

25. oktober arrangeres Plusskundedagen som setter fokus på utfordringer og muligheter knyttet til grenseflaten mellom solstrøm og nett. Dagen arrangeres av Energi Norge i samarbeid med Norsk Solenergiforening og Solenergiklyngen.

View Event →
Sep
3
7:00 PM19:00

Workshop Tromsø: Solenergiprosjekter med fokus på brukererfaringer

Går du med tanker om å installere solceller eller solfangere på huset eller hytta, og lurer på hvordan gå til verks? Eller vil du vite mer om mulighetene? Nå arrangerer vi en workshop med spesielt fokus på brukererfaringer med solceller og solfangere. Det blir mulighet for høre om gjennomførte prosjekter fra inviterte gjester og å diskutere utfordringer og idéer med egne prosjekter.

View Event →
Apr
19
to Apr 20

Introduksjonskurs til solceller

Det norske solenergimarkedet er i vekst, og for å bidra til å øke kompetansen arrangerer Norsk solenergiforening kurs i solstrøm. Målet til kurset er å gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg.

View Event →
Apr
16
to Apr 19

Studietur til München og omegn: Solenergi for private, offentlige og næringsbygg

Fra 16.-19. april arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer i samarbeid med det tyske nærings- og energidepartementet en studiereise om solenergi til Tyskland. Temaer for reisen er solenergi for private, offentlige og næringsbygg samt innovative produkter og systemløsninger med fokus på bruk av solenergi.

View Event →