Norsk solenergiforening er en ikke-kommersiell medlemsorganisasjon som arbeider for økt kunnskap om og økt bruk av solenergi i Norge.

 

Solen er en gratis, miljø- og klimavennlig energikilde som kan høstes og benyttes lokalt. Solenergi har potensiale til å bli den viktigste fornybare energikilden i fremtiden, og vi mener at solenergi har en viktig rolle å spille også her i nord!

 

Kraftnett.jpg

Plusskundedagen

25. oktober arrangeres Plusskundedagen som setter fokus på utfordringer og muligheter knyttet til grenseflaten mellom solstrøm og nett.


hvorfor solenergi?

Hva er egentlig solenergi, og hvorfor mener vi at solenergi er viktig og riktig også her oppe i nord?

Les mer →

våre lokallag

Norsk solenergiforening har fire lokallag drevet av frivillige ildsjeler. Bli med på solenergirevolusjonen du også!

Les mer →


Aktuelt


Hva skjer?