KURS I SOLENERGI

Solenergi er et voksende felt i Norge, og det er behov for økt kompetanse for å fremme bruk samt sikre riktig kvalitet på anlegg og drift. For å øke kompetansen innen solenergi arrangerer Norsk solenergiforening solenergikurs. Gå til arrangementer for å finne kommende kurs.


Kurs i solstrøm

Målet til kurs i solstrøm er å gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solcelleanlegg. Kurset er aktuelt for alle som ønsker å lære mer om hvordan solceller kan benyttes til å produsere strøm. Målgruppen er rådgivere, arkitekter, byggherrer, ingeniører, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

Aktuelle temaer inkluderer:

 • Solen som energiressurs
 • Solceller og solcellemodulers virkemåte og oppbygning
 • Komponenter i et solkraftanlegg
 • Systemdesign av solkraftanlegg på bygninger
 • Introduksjon til ulike simuleringsverktøy
 • Rammebetingelser for Norge
 • Tommelfingerregler og praktiske tips ved planlegging og bygging av solcelleanlegg
 • Eksempler på tilgjengelige produkter, eksisterende solcelleanlegg og økonomiberegninger

Kurset inkluderer gruppearbeid, hvor deltakerne vil starte planleggingen av solcelleanlegg på faktiske bygg. Deltakere som har egne solenergiprosjekter kan jobbe med disse i gruppearbeidet.


Kurs i solvarme

Kurset i solvarme er for alle som ønsker å lære mer om hvordan solfangere kan benyttes til å produsere varme. Kurset vil gi deltakerne kunnskap som vil være nyttig ved planlegging, bygging og drift av solvarmeanlegg. Målgruppen for kurset er rådgivere, arkitekter, byggherrer, rørleggere, boligprodusenter, ingeniører, bas, energiselskaper og teknisk etat i kommuner. Det er ikke krav om noen forkunnskaper.

Aktuelle temaer inkluderer:

 • Bruk av solvarme i Norge
 • Hvordan identifisere gode prosjekter for solvarme
 • Regelverk og rammebetingelser
 • Oppbygging av solvarmesystemet
 • Kombinasjonssystemer med solvarme og andre energikilder
 • Beregning av energipotensial og dimensjonering av solvarmeanlegg
 • Solenergi i praksis: Teknisk innsikt og erfaringer fra realiserte solvarmeprosjekter

Kurset inkluderer gruppearbeid, hvor deltakerne vil starte planleggingen av solvarmeanlegg på faktiske bygg. Deltakere som har egne solenergiprosjekter kan jobbe med disse i gruppearbeidet.


Kurs i simulering av solstrøm

Kurs i simulering av solstrøm er et oppfølgingskurs til kurset i solstrøm, og deltakerne bør enten ha deltatt på kurset i solstrøm eller ha grunnleggende kunnskap om solenergi.

Målet til kursene er å gi deltakerne kunnskap om simulering av solcelleanlegg. Dette er nyttig kunnskap ved blant annet planlegging av solcelleanlegg og i anbudsprosesser.

Kurset benytter simuleringsprogrammet PVsyst. Dette er et av de ledende modelleringsprogrammene for solcelleanlegg. Kurset har en praktisk tilnærming, hvor deltakerne arbeider med PVsyst i løpet av kurset.