Norsk solenergiforening (NSF) er en ikke-kommersiell organisasjon. Mandatet har ligget fast siden foreningen ble stiftet i 1981 – vi jobber for å fremme bruken av solenergi i Norge!

Dette gjør vi blant annet gjennom å:

  • arbeide for å få på plass bedre rammebetingelser for solenergi
  • spre etterrettelig informasjon om solenergi og bruken av denne
  • skape møteplasser som legger til rette for tverrfaglig kontakt og kompetanseheving

Foreningen har omkring 500 medlemmer. Dette er personer, bedrifter eller institusjoner som arbeider med utvikling og salg av solenergiteknologi, undervisning og forskning innen ny fornybar energiproduksjon eller som har en generell interesse for utnyttelse av solenergi. Norsk solenergiforening er tilsluttet den internasjonale solenergiforeningen, ISES (International Solar Energy Society). ISES ble stiftet i 1954 og har 35 000 medlemmer i mer enn 100 land. 

§1: Formål: Norsk solenergiforening skal arbeide for å fremme bruken av solenergi. Norsk solenergiforening skal påvirke norske energipolitikk ved å påpeke nødvendige tiltak for å fremme utnyttelse av solenergi. Foreningen skal medvirke til utvikling av solenergiteknikk, til å fremme forskning og utdanning, samt bidra til å fremme det kommersielle markedet for solenergiprodukter. Videre skal foreningen medvirke til at saklig informasjon samles og spres om solenergi og bruken av denne. Norsk solenergiforening skal også arbeide for internasjonal utveksling av erfaringer og forskningsresultater.
— Fra vedtekter for Norsk solenergiforening

Du finner mer informasjon om hva vi mener her.

Solenergiforeningen bidrar til spredning av etterrettelig informasjon om solenergi blant annet gjennom å utgi, eller være bidragsyter til, publikasjoner som omhandler solenergi. Her finner du en oversikt over aktuelle publikasjoner, både fra oss og andre aktører. Foreningen kan også bistå med presentasjoner om solenergi - ta kontakt med oss vedrørende dette på post@solenergi.no 

Oppdateringer om arrangementer og kurs i solenergi finner du i kalenderen nedenfor og i våre nyhetsbrev. Meld deg på vårt nyhetsbrev her!