Vurderer du å gå til innkjøp av et solenergianlegg, og ønsker å motta tilbud? 

Finnsolenergi.no er et bransjeregister fra Norsk solenergiforening. Her finner du informasjon om hvem som leverer tjenester og produkter innen solenergi. Aktørene i dette registeret må oppfylle visse kriterier, men Norsk solenergiforening kan ikke garantere for aktørene som er listet og deres kvalitet.


Noen råd til deg som skal kjøpe solenergiteknologi- og tjenester:

1. Undersøk strøm og varmebehov:

  • Hvor mye varme og strøm bruker du de ulike månedene i året?

2. Undersøk tilgjengelige arealer:

  • Hvor store arealer har du, og i hvilke himmelretning og vinkel? Er det skygge?

3. Solceller eller solfangere:

  • Solfangere kan dekke tappevannsbehov eller vannbårent varmebehov gjennom sommerhalvåret.
  • Solceller kan levere elektrisitet.

4. Få tilbud fra flere leverandører:

  • Kontakt flere leverandører for å få tilbud.
  • Når du leser om en bedrift på finnsolenergi.no er det en lenk til purehelp for bedriftene. På denne siden kan du se informasjon om bedriften og dens økonomi.

5. Spør om produktets kvalitet, teknisk levetid, garanti og referanseanlegg:

  • Få referanser fra leverandørene.
  • Undersøk garantitid og kvaliteten til produktet. Enkelte produkter er sertifiserte, f.eks. SolarKeymark for solfangere.

6. Søk finansiering:

  • Undersøk støttemuligheter hos Enova og i kommunen. Vær oppmerksom på at Enovas støtteordninger ofte ikke kan kombineres med andre støtteordninger.