Back to All Events

CleanTuesday: Sol og brannsikkerhet

Cleantuesday er en uformell møteplass med korte faglige innlegg og mingling med lett servering. Vi setter fokus på sol og brannsikkerhet blant annet gjennom nye NEK400. Arrangementet er i regi av Solenergiklyngen i samarbeid med Norsk Solenergiforening og OREEC.

Tid: Tirsdag 20. november, kl. 16.00-18.00.

Sted: MESH, Tordenskiolds gate 3, Oslo.

Mer informasjon og påmelding her.