Back to All Events

Vekst i norsk solnæring – status og fremtidsutsikter

Solenergiklyngen inviterer til halvdagsseminar om status for norsk solnæring med blant annet lansering av ny rapport. 

Tid: 16. mars, kl. 9:00 - 12:00.
Sted: Multiconsult, Nedre Skøyen vei 2, Oslo.

Mer informasjon og påmelding