Back to All Events

CleanTueday: Solenergi og grønne tak

Stadig flere ønsker å bruk av vegetasjon på takene og løsninger for å holde vann tilbake og dempe avrenningen etter kraftige regnbyger. Hvordan kan dette la seg kombinere med produksjon av solenergi? Er fordelene større enn ulempene?

Grønne tak er vakkert på husets «femte fasade». Samtidig kan løsninger på taket bidra til å dempe overbelastningen på avløp ved  styrtregn. Grønne tak hevdes også å ha lengre levetid. Vegetasjonsdekket kan også bidra til å jamne ut temperatursvingninger og slik sett ha en positiv effekt også på produksjonen av solstrøm.

Dette arrangementet vil belyse hvordan grønne tak og vannfordrøying kan la seg kombinere med solenergiproduksjon. Hva slags vegetasjonsdekke bør man velge? Hvordan bør et slikt tak bygges opp? Er det spesielle krav til membraner og annet?

CleanTuesday er en uformell afterwork med korte miljøfaglige innlegg og påfølgende mingling. Dette arrangementet gjennomføres av Solenergiklyngen i samarbeid med Protan AS.

Mer informasjon om programmet, samt påmelding, finner du her.

Later Event: June 20
Intersolar Europe, June 20-22