Back to All Events

Solenergi i Sogn - eit naturlig steg i riktig retning

"Solenergi i Sogn - eit naturleg steg i riktig retning" er eit seminar som er mynta på offentlege og private næringsaktørar, nettselskap, el-installatørar og andre med interesse for solenergi i Sogn. Seminaret ynskjer å auke kompetansen og stimulere til samarbeid om framtidige prosjekt innan solenergi i Sogn.

Tid: 28. september kl. 10.30 - 15.00
Sted: Sogndal folkehøgskule, Helgheimsvegen 9, 6856 Sogndalsfjøra
Arrangørar: Sogndal folkehøgskule, med støtte frå Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sogn næring

Påmelding innan 14. september til: sogndal@sogndal.fhs.no. Seminaret og lunsj er gratis.

Program:

10.30: Velkomst ved Ole Karsten Birkeland rektor Sogndal folkehøgskule og Martin Buch Larsen.

10.40: «Solenergi: ei generell innføring» ved Ragnhild Bjelland-Hanley, Daglig leiar i Norsk solenergiforening.

11.15: «Posten Norge - Fornybar innan 2025» ved Ingar Norvik, senior prosjektleiar for utvikling i Posten Eiendom. 

12.00 - 13.00 Sogndal folkehøgskule serverar lunsj

13.00: «Skagerak Energilab, storskala solcelleanlegg og energilager» ved Henrik Landsverk, prosjektleiar i Skagerak nett. 

13.30: «Solcelleanlegg i dag og i framtida» ved Sivilingeniør Carl Kristian Strømberg frå Solcellespesialisten.

14.00: «Enova, sine støtteordningar» ved Ragnhild Bjelland-Hanley, Daglig leiar i Norsk solenergiforening.

14.15: Oppsummering og debatt