Back to All Events

Kveldskurs i solstrøm i Kristiansand

Med solceller på taket produserer du strøm til eget forbruk – og du kan selge den energien du ikke bruker. Noen av Sørlandets fremste eksperter på feltet bidrar når Grønt Senter og Norsk solenergiforening Sørlandet gjentar tidligere suksess med kort kurs i solstrøm der det også informeres om Enovas støtteordning. I tillegg til presentasjoner har vi også satt av tid til kaffepause med spørsmålsrunde og samtale.

Innhold: Innføring i solenergi og solcelleteknologi. Praktiske tips og fremgangsmåte for installasjon av nettilknyttet solcelleanlegg på eget tak. Beregning av egenproduksjon av strøm og økonomi/tilbakebetalingstid.

Målgruppe: Alle som har en generell interesse for anvendelse av solstrøm i Norge og på Sørlandet. Aktuelt både for installasjon på boliger, mindre virksomheter og landbrukseiendommer/næringsdrivende.

Sted: Grønt senter, Odderøyveien 5, Kristiansand.

Kurspris kr 500.-   Pris med FVN fordel kr 300.-

Meld deg på her.

Påmeldingsfrist: 07.11.2017.

Hvis du ikke har Fædrelandsvennens fordelskort eller hvis du ønsker faktura, vennligst ta direkte kontakt med Grønt senter for påmelding. Send e-post til: arneotto@klimaalliansen.no 

Program for kurs onsdag 8.11.17:

18:00
Åpning, velkommen v/ Grønt Senter (Arne Otto Iversen).

18:10 - 18:40
Grunnleggende om solenergi og solceller v/ Solenergiforeningen (Gunstein Skomedal).

- Generelt om solenergi og solcellepaneler (virkemåte/prinsipp).
- PV vs BIPV. Batterier. Smart styring av strøm.
- Solressursen i Norge og på Sørlandet - Hvordan beregne innstrålt effekt på eget tak?
- Rammebetingelser (Enova, bygningsforskrifter, nettilkobling, plusskunde-avtaler).

18:45 - 19:30
Montasje og nettilkobling v/ Torfinn Buseth (Elkem Teknologi).

- Montering av solcelleanlegg på ulike tak. Praktiske tips og retningslinjer.
- Vekselrettere og kabling/nettilkobling. Føringer fra nettselskap. IT vs TN nett.
- Sikkerhet ved montering og elektrisk anlegg.

19:30 - 19:45
Pause, kaffe/te - enkel servering, mulighet for å stille spørsmål.

19:45 - 20:30
Utstyr og økonomi v/ Kjellan Spinnangr (TradeWinds).

- Ulike typer utstyr.
- Økonomien i et solcelleanlegg.
- Praktiske tips.

20:30 - 21:00
Spørsmål og svar, åpen samtale.