Back to All Events

NTVA: Videre utvikling av sol- og vindenergi i Norge

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) arrangerer møte med tema sol- og vindenergi i Norge onsdag 8. november.

Ragnhild Bjelland-Hanley, generalsekretær i Norsk Solenergiforening og Tormod Eggan, energidirektør i Trønder Energi og styremedlem i NORWEA/Vindenergiforeningen er innledere.

Møtet er åpent for alle interesserte. Påmelding er bare nødvendig hvis man skal være med på middagen etterpå.   

De som vil delta på middagen etter foredraget må melde seg på til post@ntva.no innen torsdag 2. november. Egenandelen for middagen er kr 400, og påmeldte vil få tilsendt faktura.

Tidspunkt: Onsdag 8. november kl. 18:00 – 22:00. 

Arrangementssted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo.