Back to All Events

Lokal Solenergidag og årsmøte i Trøndelag

Norsk solenergiforening Trøndelag inviterer til lokal Solenergidag med omvisning og faglige innlegg, etterfulgt av årsmøte i lokallag Trøndelag.

PS: Påmelding via e-post til ida.fuchs@gmail.com

Tid: 5. september fra 16:30-20:00. 

Agenda: 

Oppmøte hos Posten (Torsgardsvegen 8, Tiller) kl.16:15 

16:30-17:30 - Omvisning solcelleanlegg til Posten og andre tekniske løsninger

Går til Sandmoen Kro

18:00-18:30 - FRA AMBISJON TIL PRESTASJON
Veien frem og fremover innen fornybar energi med hovedvekt på solenergi - John Reese / Konsernsjef / Midt Energi AS

18:30-19:00 - GETEK - 35 år i solenergibransjen. 
Erfaringer, utvikling og fremtid for solenergi - Morten Gaustad / Daglig leder / GETEK AS

(Bare for medlemmer)

19:00-20:00 - Årsmøte - valg av styret, plan for høsten

Det vil være mulig å kjøpe seg mat på Sandmoen Kro.