Back to All Events

Kurs i bruk av simuleringsverktøyet Polysun

Det finnes i dag flere simuleringsverktøy for solenergi, både PV og termisk. Polysun er et simuleringsprogram som omfatter både PV, PVT og termisk sol og kan håndtere komplekse energisystem og på den måten forstå dynamikken ved bruka av solenergi i energisystemet.

27. mai arrangerer rådgiverbedriften Ressurs & Miljø et kurs hvor Andreas Wolf fra Vela Solaris vil gi en introduksjon til design og optimalisering av helhetlige energisystemer ved bruk av simuleringsverktøyet Polysun. Kurset vil holdes på Økern i Oslo (i gangavstand fra Økern T-banestasjon).

Programmet gir mulighet til å studere kombinasjonsløsninger for solenergi hvor både PV, solvarme og PVT kan inkluderes i ett og samme system, og hvor man kan se på samspillet mellom solenergi, varmepumper, bioenergi, geotermisk energi m.m.

Kurset er ment for fagfolk som arbeider innen fornybar energi og i byggebransjen, som installatører, teknikere, ingeniører, arkitekter, energikonsulenter og universitetslærere.

For mer informasjon kontakt Ressurs og Miljø AS: aud@where.no og www.where.no