Back to All Events

Nasjonal brann- og el-konferanse

Nelfo har sammen med Drammensregionens brannvesen laget en konferanse for å sette fokus på solceller og brann. Konferansen arrangeres i samarbeid med Norsk Brannvernforening. 

Det har i løpet av de siste årene vært en stor vekst i antall installerte solcelleanlegg i Norge. Mye tyder på at dette vil fortsette i de kommende år. Elektrobransjen har totalt sett begrenset erfaring med slike anlegg. Det samme gjelder for brannvesenet, ved brann og redning hvor solceller er installert på taket eller i bygningen for øvrig. Arrangørene ønsker med denne konferansen å sette fokus på solcelleinstallasjoner og hvilke utfordringer og muligheter som ligger i dette. Norsk solenergiforening deltar med innlegg. 

Mer informasjon og påmelding.