Back to All Events

Solenergikonferansen Bergen 2019

På tampen av 2017 organiserte Norsk solenergiforening (NSF) Bergen en solenergimesse rettet mot privatmarkedet. Messen ble en suksess med omtrent 500 besøkende. I år inviterer NSF Bergen til nytt stort arrangement - denne gangen rettet mot næringslivet.

Bergen kommune har mål om 65 MW installert solenergi innen 2030. NSF Bergen ønsker å bidra til at dette målet blir nådd! Med økonomisk støtte fra kommunen arrangerer derfor lokallag Bergen, i samarbeid med Solenergiklyngen, en solenergikonferanse rettet mot næringslivet torsdag 9. mai kl. 09:00 – 15:00 i Grand selskapslokaler i Bergen sentrum.

Les mer her.